Knokke Tijdens COVID-19

13 July 2020

Last Updated 1st of January 2021 at 2:00 am (GMT +8)

Een zorgeloos ‘Corona-Friendly’ Verblijf

Om u een zorgeloze tijd te bieden tijdens deze uitdagende Corona tijden, én om het appartement Corona Proof te maken én te houden, geldt er tijdelijk een verplichte Corona Toeslag van EUR 15. Dit bedrag wordt in vermindering gebracht van uw waarborg. Dank voor uw begrip.
De Corona Toeslag omvat:

2 x NIEUWE KEUKEN SPONS – Eén nieuwe keukenspons werd door onze kuisploeg gebruikt om het appartement ‘Corona Proof’ te maken alvorens uw aankomst en werd reeds verwijderd. Eén nieuwe keukenspons ter uwer beschikking tijdens uw verblijf
2 x NIEUWE DWEIL – Eén nieuwe dweil werd door onze kuisploeg gebruikt of het appartement ‘Corona Proof’ te maken te maken alvorens uw aankomst en werd reeds verwijderd. Eén nieuwe dweil ter uwer beschikking tijdens uw verblijf.
1 x FLES ‘DESINFECTANT GEL’
EXTRA CLEANING TIME – 
De extra tijd gespendeerd door onze kuisploeg om alle klinken grondig te ontsmetten en de extra tijd gespendeerd door onze kuisploeg om alle vast kuismateriaal grondig te ontsmetten vóór en ná de kuisdienst en alvorens uw aankomst.

Tip: Neem de spons, dweil en ‘Desinfectant Gel’ gerust mee naar huis na uw verblijf!

Officiële en meest recente informatie van de Belgische overheid
https://www.info-coronavirus.be/en

 

14th December, 2020
In kerstvakantie opnieuw mondmaskerplicht op zeedijk
Het dragen van een mondmasker zal vanaf 19 december opnieuw verplicht zijn op de zeedijk. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé maandag, na overleg met de kustburgemeesters. Er wordt immers extra volk verwacht aan zee in de kerstvakantie. De regel geldt tot en met 3 januari.
https://www.hln.be/oostende/in-kerstvakantie-opnieuw-mondmaskerplicht-op-zeedijk~a4fbb441

 

31st of October, 2020
Nieuwe Lock-Down
Het Belgische Overlegcomité heeft beslist om over te gaan naar een “verstrengde lockdown” voor zeker een maand. Dit zijn de nieuwe regels;
https://www.hln.be/binnenland/overzicht-dit-zijn-de-regels-van-de-verstrengde-lockdown-herfstvakantie-verlengd-geen-bezoek-meer-thuis-en-niet-essentiele-winkels-gesloten~a024973e/

 

29th of October, 2020
Politiebesluit Governeur West-Vlaanderen

Iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar ook verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist. Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk (deel binnen de bebouwde kom) is opnieuw van toepassing to 15 November. Dit besliste de West-Vlaamse gouverneur, 29 Oktober 2020

 

27th of October, 2020
Take-Away Meals
Ook nu de horecazaken gesloten zijn, kan je heerlijk dineren in Knokke.
Een handig overzicht van Restaurants & Traiteurs die Take-Away bieden vind je hier: www.knokke-heist.be/delivery

 

16th of October, 2020
Nogmaals Verstrengingen
Op 16 oktober werden de maatregelen opnieuw verstrengd:

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

– Nauwe contacten: beperking tot maximum 1 nauw contact per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
– Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 dezelfde personen per twee weken, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
– Cafés, restaurants, kantines en andere drank/eetmogelijkheden: gesloten. Afhalen van maaltijdenblijft mogelijk tot 22 uur.
– Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
– Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
– Telewerk: de regel voor alle functies die zich ertoe lenen.
– Avondklok: Tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens is het enkel toegestaan zich buitenhuis te begeven met een geldige reden.
– Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.

 

 

6th of October, 2020
Verstrengingen
Op 6 oktober werden de maatregelen opnieuw verstrengd. De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week
Mondmaskerplicht in Knokke-Heist

Het is verplicht om een mondmasker bij te hebben en deze te dragen in de rode parkeerzones. Deze liggen in de drukkere plaatsen en winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten. Verder geldt er steeds een mondmaskerplicht wanneer men in een wachtrij staat en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (bv. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.). Hoewel de mondmaskers nu niet meer overal verplicht zijn, raadt het gemeentebestuur wel aan om het zo veel mogelijk te dragen. Wij rekenen opnieuw op de burgerzin en het gezond verstand van onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers.

1. Waar en voor wie is het dragen van een mondmasker nu verplicht?Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming bovenop de 6 gouden regels van individueel gedrag. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de openbare ruimte op volgende plaatsen:

Op alle publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in de drukkere plaatsen/winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten;
in de wachtrij;
Op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (b.v. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.);
Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;
Voor contactberoepen en hun klanten;
Voor het zaalpersoneel in de horeca;
Voor het keukenpersoneel in de horeca;
Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
In winkels en winkelcentra;
In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
In casino’s en speelautomatenhallen;
In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
Bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging; evenementen; betogingen.

2. Wanneer is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden?
Tijdens verplaatsingen met de auto, motorfiets, (brom-)fiets, golfwagen, step
Tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
Tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen.
In het onderwijs: leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar behalve tijdens sportactiviteiten en pauzes;
In de transportsector: passagiers private bussen en autocars;
Tijdens culturele activiteiten: Bioscopen, theater- en concertzalen in de voor publiek toegankelijke gedeelten;
Tijdens erediensten en ceremonies: in gebedshuizen en bezinningsplaatsen.

3. Is het verplicht om een mondmasker bij te hebben?
Sinds 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

4. Is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen op de zeedijk?
Neen. Dat besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig.

5. Worden er uitzonderingen gemaakt omwille van medische redenen?
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

6. Is een kinmasker toegelaten?
Het zogenaamde kinmasker, dat onvoldoende de mond en de neus bedekt en als onvoldoende beschermend wordt beschouwd, voldoet niet aan de mondmaskerplicht is verboden.

7. Mag je het masker even afdoen om voeding of drank te nuttigen?
Enkel voor het nuttigen van voeding of drank kan de mond- en neusbedekking tijdelijk, en niet langer dan noodzakelijk, worden afgenomen.

8. Moet je op de strandconcessies een mondmasker dragen?
Op de strandconcessies geldt, als “inrichtingen die behoren tot de horecasector”, de mondmaskerplicht zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken.

9. Worden overtreders vervolgd en gestraft?
De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken, waarvan de inbreuken worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politiediensten zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Meer info over ons coronaproof strand en dijk: https://www.myknokke-heist.be/nl/strand-dijk-coronaproof

 

31st of August 2020
Knokke-Heist versoepelt mondmaskerplicht vanaf 1 september

Zowel in Knokke als op nationaal vlak is er al enkele dagen een dalende trend merkbaar in het aantal besmettingen. Daarnaast loopt het zomerseizoen op zijn einde met als gevolg een daling van de drukte op vele plaatsen in de gemeente. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om het gebied waar de mondmaskerplicht geldt vanaf dinsdag 1 september te verkleinen, namelijk enkel nog op de publiek toegankelijke plaatsen in de rode parkeerzones. De rode parkeerzones liggen in de drukkere plaatsen en winkelstraten in de gemeente. De zones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten. Hier kunt u alle zones raadplegen.

Verder geldt er steeds een mondmaskerplicht wanneer men in een wachtrij staat en op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten en/of ophalen (bv. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, enz.). Vanaf 1 september is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar ook verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist.

Ook de mondmaskerplicht op de zeedijk en strandtoegangen vervalt vanaf 1 september. Dat besliste de West-Vlaamse gouverneur. De federale maatregelen blijven evenwel nog steeds geldig. Dit betekent dat je op de strandconcessies en in de winkels nog steeds een masker moet dragen!

Hoewel de mondmaskers nu niet meer overal verplicht zijn, raadt het gemeentebestuur wel aan om het zo veel mogelijk te dragen. Wij rekenen opnieuw op de burgerzin en het gezond verstand van onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers. Op die manier kunnen we het risico op een nieuwe grote besmettingsgolf beperken.

Source: https://www.knokke-heist.be

 

12th of August 2020
Vanaf vandaag zijn dagtoeristen weer welkom in Knokke-Heist

Vanaf vandaag zijn dagtoeristen opnieuw welkom in Knokke-Heist.
De drukte en het aantal incidenten zijn volgens burgemeester Lippens voldoende gedaald om het besluit op te heffen.
Source: VRT Nieuws

9th of August 2020
Dag Toeristen Niet Langer Welkom

Na de incidenten van de voorbije dagen heeft Gemeente Knokke-Heist beslist om dagtoeristen tot nader order niet langer toe te laten op het grondgebied. Iedereen die naar de gemeente Knokke-Heist wil komen, heeft een bewijs nodig om de reis te verantwoorden.

– De toegang tot de gemeente wordt tot nader order beperkt tot inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en medewerkers van de in Knokke-Heist gevestigde ondernemingen en organisaties.
– Wie naar Knokke-Heist reist, moet rekening houden met strikte controles en lange files. Alle voertuigen zullen worden gecontroleerd. Wie geen geldige reden heeft om in Knokke-Heist te zijn, moet onmiddellijk rechtsomkeer maken.
– Alle inzittenden moeten dus kunnen bewijzen dat zij in Knokke-Heist wonen, verblijven met overnachting, of werken. Als bewijs worden identiteitskaarten (inwoners), hotelreservaties, een aanslagbiljet tweede verblijven, een parkeerabonnement, een bewijs van tewerkstelling en dergelijke aanvaard.

Source: @KnokkeHeist 

 

5th of August 2020
Een zorgeloos ‘Corona-Friendly’ Verblijf

Om u een zorgeloze tijd te bieden tijdens deze uitdagende Corona tijden, én om het appartement Corona Proof te maken én te houden, geldt er tijdelijk een verplichte Corona Toeslag van EUR 15. Dit bedrag wordt in vermindering gebracht van uw waarborg. Dank voor uw begrip.
De Corona Toeslag omvat:

2 x NIEUWE KEUKEN SPONS – Eén nieuwe keukenspons werd door onze kuisploeg gebruikt om het appartement ‘Corona Proof’ te maken alvorens uw aankomst en werd reeds verwijderd. Eén nieuwe keukenspons ter uwer beschikking tijdens uw verblijf
2 x NIEUWE DWEIL – Eén nieuwe dweil werd door onze kuisploeg gebruikt of het appartement ‘Corona Proof’ te maken te maken alvorens uw aankomst en werd reeds verwijderd. Eén nieuwe dweil ter uwer beschikking tijdens uw verblijf.
1 x FLES ‘DESINFECTANT GEL’
EXTRA CLEANING TIME – 
De extra tijd gespendeerd door onze kuisploeg om alle klinken grondig te ontsmetten en de extra tijd gespendeerd door onze kuisploeg om alle vast kuismateriaal grondig te ontsmetten vóór en ná de kuisdienst en alvorens uw aankomst.

Tip: Neem de spons, dweil en ‘Desinfectant Gel’ gerust mee naar huis na uw verblijf!

 

24th of July 2020
De Belgische Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

In Knokke-Heist is een mondmasker dragen verplicht in alle straten en op de zeedijk op het volledige grondgebied.
De verplichting geldt in principe niet op het strand, tenzij op de beachbars waar de regeling van de horeca gevolgd moet worden (geen mondmasker aan tafel of in ligzetel). Sportbeoefenaars zijn vrij om zich al dan niet van mond/neusbescherming te voorzien. Aan de bevolking wordt gevraagd om geen gebruikte mondmaskers op het openbaar domein achter te laten maar in een afvalbak te deponeren of mee te nemen naar huis.

Horeca & Nachtwinkels
De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22 uur. De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

Essentiële Regels
Respecteer de hygiënemaatregelen – Doe activiteiten het liefst buiten – Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen – Blijf op een veilige afstand (1m50) – Beperk je contacten tot 15 personen per week – En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Veelgestelde Vragen
Moet je een mondmasker dragen op de fiets, brommer, go-cart, step, golfkar, skateboard tijdens het joggen…?
Het is sterk aan te raden dat je voor de veiligheid van jezelf en anderen ook tijdens die activiteiten een mondmasker draagt.

Moet je een mondmasker dragen om te sporten of tijdens fysieke arbeid in de buitenlucht?
Het is sterk aan te raden dat je voor de veiligheid van jezelf en anderen ook dan een mondmasker draagt.

Valt wandelen onder sporten?
Wanneer de wandeling georganiseerd wordt door een club of vereniging, valt het onder sporten. In alle andere gevallen niet.

Moet je een mondmasker dragen op de strandconcessies en watersportclubs?
Ja. de concessies zullen de richtlijnen volgen van de horeca. Dit betekent dat je enkel je mondmasker mag afdoen als je neerzit aan een tafel of ligt op een strandstoel- of bed. Op het vrije strand hoef je geen mondmasker te dragen omdat je daar eenvoudiger afstand kunt houden.

Wat is het vrije strand?
Alles buiten de strandconcessies.

Mag je aan de cabine zitten zonder mondmasker?
Ja, op het vrije strand hoef je geen mondmasker te dragen.

Moet je een mondmasker dragen op de camping?
Camping is privé-terrein. Enkel de uitbater kan dit verplichten.

Mag je take away koffie/ijsjes/warme wafels etc. eten/drinken?
Je mag je masker even afdoen om iets te eten of drinken maar hou het veilig.

Bron: www.knokke-heist.be
Meer info of vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of telefonisch 0800 14 689
Specifieke informatie kan je vinden op www.info-coronavirus.be.

 

13th of July, 2020
Stijlvolle terrassen, groen en street art brengen sfeer en gezelligheid in Lippenslaan en Kustlaan
In de Lippenslaan tussen Dumortierlaan en het Van Bunnenplein en in de Kustlaan tussen het Van Bunnenplein en Lichttorenplein hebben de plaatselijke etablissementen de nieuwe stijlvolle uniforme terrassen in gebruik genomen. Om het fiets- en wandelcomfort te vergroten is de westzijde van de Lippenslaan verkeersvrij tot half oktober. 

Interior architect Lieven Musschoot en product designer Cas Moor hebben zich bij het uittekenen van de terrassen gefocust op een strak ontwerp in wit en zwart. De terraswanden zijn gerealiseerd door de firma Roelants uit Knokke-Heist. Het aluminium is behandeld met een pre-annodisatietechniek en is dus perfect bestand tegen ons zout zeeklimaat. De stoelen en tafels zijn geleverd door de Knokke-Heistse hofleverancier Meubili. De firma Umbrosa uit Roeselare tekende voor de parasols.

Gratis shuttle
Om het verlies aan parkeerplaatsen op te vangen, is een gratis shuttledienst voorzien die dagelijks tussen 11 en 20 uur het vervoer verzekert tussen de randparking Duinenwater en het Zoute. Reizigers kunnen aan een 10-tal haltes in de Lippens-, Dumortier- en Kustlaan op- en afstappen. In de weekdag pendelen dagelijks 2 citymobielen, in het weekend 3.

Groen en artistiek straatbeeld met een knipoog
Op basis van het algemene herstelplan zijn momenteel tal van tijdelijke ingrepen gerealiseerd op het openbaar domein. Specifiek naar de handel en horeca toe, werd prioriteit gegeven aan de belangrijkste winkelassen, met name Lippenslaan, Dumortierlaan, Kustlaan en Graaf d’Ursellaan. Alle ingrepen zijn tijdelijk en vertrekken vanuit de basisgedachte dat mensen ‘uit hun kot’, willen wandelen, genieten van de open lucht en van elkaars gezelschap binnen de spelregels van social distancing. Doel is de bezoekers in Knokke-Heist te verwelkomen in een groene, kleurrijke en artistieke omgeving met af en toe een humoristische knipoog.

Bron: https://lomboklodge.org/het-laatste-nieuws

 


Zorg Goed voor Jezelf.
Zorg Goed voor Elkaar.
Enjoy Knokke! 

 

Related posts

‘A December to Remember’ in Knokke

25 November 2021

Sinds dit weekend is Knokke-Heist extra sfeervol dankzij kerstverlichting in het straatbeeld. Fonkelende lichtjes en prachtige Kerstbomen. Sterren in de lucht blinken als nooit te voren. Licht, warmte en hoop in deze bijzondere periode. SINTERKLAAS IN KNOKKE Wist je dat ‘de gezonde zeelucht’ niet zomaar..

Favoriete Adresjes in Knokke

21 June 2020

Favoriete Adresjes in Knokke – Benieuwd naar onze favoriete adresjes in Knokke? Wij delen met plezier onze voorkeur, zodoende uw verblijf in Knokke nóg aangenamer te maken!   BREAKFAST IDEAS Bakery ‘Lucas’ – Dé Top op wandelafstand (Take-Away-Only) Koninginnenlaan 9, 8300 Knokke Online ‘Ontbijt’ bestellen..

The Lombok Lodge New Private Villas I 100% Feng Shui

9 February 2021

COMING SOON – OPENING FEBRUARY 2021 The Lombok Lodge Private Villa Estate Luxe Private Beach Villas met 1, 2 en 3 slaapkamers, privézwembad, privé ‘Coconut Grove’ en ‘First-Class’ Butler Services. Lombok Island, Indonesië FENG SHUI IN LOMBOK In de afgelopen ‘Lockdown’ maanden werden de eerste..